Doelstelling

 LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van  Slachtoffers en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel:

 • Het zoveel mogelijk betrekken van LOTUSslachtoffer bij opleiding en oefening van de Eerste Hulp
 • zorgdragen voor het benodigd aantal competente LOTUSslachtoffers
 • het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
 •  zorgdragen voor de toegankelijkheid van LOTUS, dat wil zeggen dat iedereen weet wat LOTUS is, iedereen weet wat LOTUS doet
 • door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden, het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en uitvoering van de Eerste Hulp.
  De organisatie LOTUS tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 • ervoor zorg te dragen dat er herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd
 • Te bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar Eerste Hulpverleners kunnen worden opgeleid tot LOTUSslachtoffer
 • Toezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de voortgezette opleiding en het optreden naar buiten
 • Studiedagen en demonstratiebijeenkomsten te organiseren;
 • Contacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de organisaties op het terrein van de Eerste Hulp;
 • Alle andere wettige middelen te gebruiken welke tot het doel kunnen leiden.

   

   

 

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk

 

 

Leden Login