Geschiedenis

1959

De Kon.Nat.Bond v.Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken"Het Oranje Kruis" viert zijn gouden jubileum.

Aan de vooravond wordt er een demonstratie gegeven door leden van de Casulties Union uit Engeland.
 In ons land een volkomen onbekende organisatie, wat met grote sceptie word ontvangen mede door de grote onbekendheid.

1961

De fout van twee jaar geleden wordt hersteld.

De uitgebeelde letsels maken veel indruk op de aanwezigen.

Het idee om in ons land een soortgelijke opleiding tot stand te brengen wordt geboren.

Augustus 1962

Er wordt een studieweekend georganiseerd die gegeven word door de leden van de Casulties Union.
Dit studieweekend werd een dermate groot succes dat er wordt besloten in 1963 met een officiele opleiding te starten.
Er wordt een "Studiecommissie nabootsen slachtoffers" in het leven geroepen, de feitelijke voorloper van de LOTUScommissie.
Mr A Kneeper, lid van bovengenoemde Studiecommissie, komt de eer toe de naam LOTUS te hebben bedacht.

September 1963

Eerste bijeenkomst vind plaats in Utrecht. 2 EHBO-ers uit het hele land, van Limburg tot Groningen, worden de pioniers van de LOTUS die later de LOTUS-gedachten verder zouden moeten uitdragen.
Via de zuster organisatie Casulaties Union wordt de leerstof aangereikt.

Mei 1965

Het eerste Lotusexamen, wat word bijgewoond door onze zusterorganisatie, verloopt moeizaam, er worden de twee eerste speldjes uitgereikt.
Eind 1965 telt LOTUS 20 gediplomeerden slachtoffers.

1966

Het eerste kwartaaltijdschrift LOTUS wordt uitgebracht.
De kosten zijn Fl 5,- per jaar.
Door geringe belangstelling en copy wordt dit blad na twee jaar weer opgeheven.
Het leden aantal telt totaal 38.

Juni 1967

Er wordt een Landelijke LOTUSdag georganiseerd, die ook wordt afgeblazen door gebrek aan belangstelling.

Oktober 1967

Onze zusterorganisatie Casulaties Union viert hun 25 jarig jubileum.
Ook de Nederlandse organisatie wordt uitgenodigd waar met grote belangstelling op werd gereageerd.

Mei 1968

Het eerste honderdste LOTUSlid krijgt zijn felbegeerde speldje.

12 December 1972

Uit de LOTUSStudiegroep Groningen ontstaan 3 nieuwe groepen en wel Hoogezand-Winsum en Oude Pekela.

Mei 1973

Het 10 jarig bestaan wordt gevierd met een LOTUS Contactdag.

Deze dag wordt druk bezocht, er worden ervaringen en nieuwe dingen op LOTUSgebied uitgewisseld.

1974

Er wordt een aanvang gemaakt met de samenstelling van een nieuw LOTUSleerboek.
Daarvoor werd gebruik gemaakt van vertaalde leerstof van onze zusterorganisatie met waar nodig aangepast aan de bij ons geldende begrippen en opvattingen op het terrein van de eerste hulpverlening.
Begin van dit jaar wordt begonnen met een cursus voor LOTUSstudieleiders.
Aan het eind van de cursus is er geen examen en men krijgt geen diploma doordat het een zuiver experimentele karakter heeft.

Maart 1975

In een bijeenkomst van de LOTUScommissie met de studiekringen en studiegroepen in 1969, word gepleit voor de vorming van een eigen LOTUSorganisatie.
De tot standkoming ervan werd een lange lijdingsweg, maar uiteindelijk op 1 maart 1975 word de Landelijke LOTUSraad geinstalleerd.

1979

Het eerste LOTUSleerboek wordt uitgegeven.Samengesteld in opdracht van "Het Oranje Kruis".
Ook gaat de eerste officielle opleiding voor Studieleiders van start.
Het eerste examen word afgenomen op 15 maart 1980.

1985

Er wordt een Lotusopleiding gestart voor jongeren"Jeugd Lotus".
Het "Oranje Kruis" richt een werkgroep op met als taak de leerstof voor de (voortgezette)opleiding voor de LOTUS-aantekening, met waar nodig aan te pasen aan de vernieuwingen en ontwikkelingen in de EHBO en het Onderwijs.

1989

Na vier jaar intensief werken heeft dit geleidt tot een nieuw leerboek, Het LOTUS-Leerboek.


1997

De LOTUSshop is van de grond.
De leden kunnen grime bestellen die aan de norm van de LOTUS voldoen.

In het seizoen 1997/1998 is er voor het eerst een opleiding tot LOTUSdocent verzorgd door het Oranje Kruis.
Voordat deze opleiding van start ging, heeft een twintigtal LOTUSstudieleiders, deelgenomen aan een toelatingstoets.
Na deze toets werden 8 studieleiders geschikt bevonden, deze zijn allen geslaagd.
Het totale docententeam bestaat nu uit 12 personen.


2000

Op 1 maart 2000 bestaat de Organisatie Lotus 25 jaar.
Dit heugelijk feit is gevierd op 15 april met een receptie voor genodigden en al haar leden in het UMC te Utrecht.

Op dit moment zijn er 104 LOTUSotuskringen met een totaal van 2271 leden.


2004

Er wordt een begin gemaakt met de herstructurering organisatie lotus.
Er wordt een klein bestuur gevormd met 5 personen.
De landelijke Raad als bestuurslaag wordt opgeheven.
Kringen krijgen, direct in algemene vergadering, stemrecht
Voor inhoudelijke aspecten worden Taakgroepen ingesteld.

Er wordt een LOTUS brochure Brandwonden uitgeven, die gemaakt is in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting.


2005

Er is een nieuw LOTUSleerboek met nog meer informatie en foto´s dan in het vorig leerboek.
Ook wordt er nagedacht om met competenties te gaan werken.
Nieuwe opzet van opleidingen worden gepresenteerd door de mediche begeleider van de organisatie Dhr G.M. Bouten.


2006

De herstructurering is een feit en de Organisatie Lotus gaat een nieuw tijdperk tegemoet.

 

 

 

 

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk

 

Leden Login